Unha canción, tema do clube de debate

Continuamos co habitual clube de debate, os venres, na área de Filosofía en 4 ESO.
Na sesión de hoxe, facéndonos eco dun tema de actualidade como é o lanzamento nas redes da última canción de Shakira- un ataque encarnizado á súa exparella e achegados- analizamos este feito desde a perspectiva ética, os valores universais e os conceptos socráticos estudados o trimestre pasado, debatendo se a iniciativa da cantante é moralmente aceptable.