Os seres vivos

En 5 EP estamos estudando os seres vivos e as súas características, ademais de facer unha aproximación ás células.