“ Vila ou cidade?”

Este foi o tópico sobre o que argumentamos na cuarta sesión de debate do curso, esta mañá.


Abondou o argumentario a prol das virtudes de ambas opcións, enerxicamente defendidas. Malia que a maioría da clase se posicionou na defensa da alternativa rural, os urbanitas foron quen de expoñer concontraargumentos moi convincentes.