Domund

O 21 de outubro celebrouseo Domingo Mundial das Misións, coñecido tamén polo acrónimo Domund. É unha xornada anual na que a Igrexa católica promove o espíritomisioneiro. Celébrase en todo o mundo o penúltimo domingo de outubro. No colexio quixemos coñecer a historia desta campaña e desde o 8 ao 19 de outubro o alumnado, guiados polos profesores, buscaron información adaptada á idade do seu grupo-clase.

Os traballos resultantes serviron de paneis informativos nun lugar visible e accesible do centro para que,días antes á celebración, a comunidade educativa puidera saber a orixe desta data.

O venres 19 deste mes, levouse a cabo a actividade “Enche o meu sobre”, que consistía en que,unha vez repartidos os xa coñecidos sobres do Domund, un por alumno, serían personalizados, e logo, cunha previa guía do profesor, e dun xeito aleatorio, todo o alumnado intercambiará os seus sobres de maneira que se levaran a casa sobres decorados para a aportación.