Datos do alumnado

O seguinte Anexo amosa a información sobre o uso dos datos que fai o noso colexio.

Recordamos ás familias que é imprescindible asinar a autorización correspondente para o tratamento por parte do centro dos datos e  imaxes do alumnado, conforme a RGPD.