I. Emocional

A intelixencia emocional axuda a mellorar os vínculos coas persoas das que nos rodeamos. Hoxe en día trátase dun aspecto básico a desenvolver, xa que todo ámbito humano require  tratar con persoas. A súa correcta aprendizaxe é clave na nosa sociedade.

Consideramos básico o seu coñecemento, para formar parte da sociedade tanto do noso presente coma do noso futuro.

emocional