Innovación

Traballamos coas metodoloxías máis actuais: Estimulación temperá Circuítos de desenvolvemento neuromotor Proxectos de aprendizaxe Xadrez Robótica Rutinas de pensamento Metodoloxías indutivas TIC: somos centro E-Dixgal A nosa preocupación é dotar da mellor formación posible ao noso alumnado, para que dispoña das ferramentas que precise no seu futuro.

Circuítos

A psicomotricidade, ou o desenvolvemento neuromotor, axuda ao sistema nervioso a madurar correctamente, polo que é de gran importancia nos seis primeiros anos de vida. Incorporamos esta  filosofía ao exercicio físico na etapa de infantil e nos primeiros anos de primaria, facéndoa visible a través de circuítos de desenvolvemento neuromotriz ou a escaleira de braquiación,…

Servizos

O noso colexio conta con varios: Comedor: permite a mellor conciliación familiar, ao mesmo tempo que os rapaces aprenden a comer de todo e de xeito saudable. Coro infantil: un dos nosos servizos de máis tradición. Gabinete psicolóxico: atención grupal, a través de obradoiros, charlas, etc. e tamén persoalizada. Aula madruga: atención a cotío entre…