Sobre nós

A nosa identidade como centro católico que participa da misión da Igrexa está vencellada, por unha banda, ao carisma da congregación somasca, fundadora do centro no ano 1957; e, por outra, á Fundación Educere, entidade titular desde 2015, momento no que se integra no noso proxecto educativo a visión, misión e valores desta.

weblogo

En base ao ideario do centro e á súa propia identidade, o colexio configúrase como unha ponte para que alumnos e familias medren en experiencias vitais enriquecedoras.