ADMISIÓN DO ALUMNADO

NOVOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020/2021 Resolución do 5 de maio de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG núm. 86 do 6 de maio de 2020) Toda a información que se precisa, figura nos documentos:

Datos do alumnado

O seguinte Anexo amosa a información sobre o uso dos datos que fai o noso colexio. Recordamos ás familias que é imprescindible asinar a autorización correspondente para o tratamento por parte do centro dos datos e  imaxes do alumnado, conforme a RGPD.