ADMISIÓN DO ALUMNADO

NOVOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020/2021

Resolución do 5 de maio de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG núm. 86 do 6 de maio de 2020)

Toda a información que se precisa, figura nos documentos: