Innovación

Traballamos coas metodoloxías máis actuais:

  • Estimulación temperá
  • Circuítos de desenvolvemento neuromotor
  • Proxectos de aprendizaxe
  • Xadrez
  • Robótica
  • Rutinas de pensamento
  • Metodoloxías indutivas
  • TIC: somos centro E-Dixgal

A nosa preocupación é dotar da mellor formación posible ao noso alumnado, para que dispoña das ferramentas que precise no seu futuro.

tic