Servizos

O noso colexio conta con varios:

  • Comedor: permite a mellor conciliación familiar, ao mesmo tempo que os rapaces aprenden a comer de todo e de xeito saudable.
  • Coro infantil: un dos nosos servizos de máis tradición.
  • Gabinete psicolóxico: atención grupal, a través de obradoiros, charlas, etc. e tamén persoalizada.
  • Aula madruga: atención a cotío entre as 8:20 e as 9:00 h.
  • Actividades extraescolares.
  • Estudo: servizo que complementa ao comedor, das 15:00 ás 16:00 h.
  • Escola infantil (aula 1-3 anos).
  • Centro PLURINFANTIL ( proxecto de inglés, programa musical en inglés, introdución so inglés noutros ámbitos de aprendizaxe)

Las frutas de otoño