Somascos a guarda

Educación Plástica Visual e Audiovisual 4º

Traballo trimestral, 3º avaliación link 

Enlaces de interese :

Edelvives (web dos libros empregados).

 

Debuxo técnico:

Exercícios de perspectiva cónica click here button
Cubo en cónico oblícuo paso a paso click here button
Redes isométricas que se poden empregar na clase boton descarga
Repaso de xeometría boton descarga

Unha canle adicada ao debuxo técnico.
Vistas en diédrico de sóidos (sen audio).
Construcción dunha figura en Axonométrico (Isométrico, a partir das vistas en Diédrico).
Construcción dunha figura en Axonométrico isométrico II.

Tipos de perspectiva (gráfica ou visual, iniciación á perspectiva Cónica).
Enlace a unha página explicativa da perspectiva cónica.