Somascos a guarda

Educación Plástica Visual e Audiovisual 4º

Enlace a un sinxelo videotutorial de inkscape click here button  
Enlace á primeira colección de videotutoriais de inkscape click here button  
2º traballo trimestral click here button link

Na materia non é preciso levar as tarefas para casa. Isto pode ocorrer cando se acumulan por mor de:

- Faltas de asistencia.

- Non aproveitar o tempo da clase por estar facendo outras cousas.

- Ter que repetir algún exercício por algún motivo.

Ademais dos materiais que teñen na clase, compre que teñan :

- Lapis, goma e bolígrafo azul, negro ou verde (valen de anos anteriores ou de outras materias ); unha foto de tamaño carné (vale unha fotocopia).

- Escuadra, cartabón e compás.

- Papeis para "collage" (papeis de cores doutros anos, xornais vellos,...etc).

- Un recipiente hermético e de pequeno tamaño (non pode ser de cristal, é para gardar a auga cando precisen traballar con pincel; Un bote de "Lacasitos", ou un de carrete de fotografías, ...)


Enlaces de interese :

Edelvives (web dos libros empregados).

Campaña publicitaria (como se manipulan as imaxes dende o inicio).

Vídeo con diversos exemplos de ilusións ópticas

"comprar, tirar, comprar" (documental sobre a sociedade de consumo).

 

Arte:

Movementos artísticos e obras comentadas (canal educativo do Museo del Prado).

Vídeo sobre M.C. Escher (arte baseado na xeometría e as figuras imposibles)

 

Técnicas artísticas:

Educa thyssen (canal educativo, apartado de técnicas artísticas).

Canal de Youtube con titoriais de diversas técnicas de debuxo e pintura

Técnicas de sombreado (clarescuro a lápiz).

Titoriais de como debuxar facianas a lápiz.

"Speedpainting" (debuxo realista na computadora con programa de ilustración).

 

Banda deseñada:

Canal de Youtube con diversos vídeos e titoriais sobre o mundo da banda deseñada

Vídeo titorial de como debuxar a figura humana (banda deseñada)

Vídeo titorial de como facer unha banda deseñada

 

Debuxo técnico:

Redes isométricas que se poden empregar na clase boton descarga
Repaso de xeometría boton descarga

Unha canle adicada ao debuxo técnico

Trazar paralelas e perpendiculares.

Vistas en diédrico de sólidos (sen audio).

Construcción dunha figura en Axonométrico (Isométrico, a partir das vistas en Diédrico).

Tipos de perspectiva (gráfica ou visual, iniciación a perspectiva Cónica)

 

Imaxe en movemento:

Evolución do cinema (colección de fragmentos de filmes ao longo do tempo)

"El último truco" (documental de trucaxes cinematográficas pintadas) .

"flipbook" (animación en debuxos de papeis)

Filmes contados en 30 segundos